Mga Salitang Pilipino na Nagmula sa Kalye ng Pinas PART II

2010/07/07 11:21
KIAW- KIAW- Beating around the bush.

KILATIS- The Filipino word for carat or the Spanish quilate. In today’s lingo, it refers to the worth of a person or object.

KULASIS- A small bird. In the parlance of our elders, the other woman.

KWENKS- More than tacky. Clownish. Stupid without knowing it.

LANTOK!- One of those expressions some Pinoy seniors invented to take the place of cuss words.

LIBAK- To ruin one’s reputation/ image. Libakera is the false witness.

MASKIPAPS- Originally, this term referred to the way eople dance. Now, it can be use to describe anything as anything goes.

NUYNOY- A reflection or serious thought.

NGAKNGAK- Loud crying by a sulky child. It also refers to gossip or useless talk.

NGASNGAS- the scandal caused by gossip.

NGIKNGIK- an onomatopoeia* for noise made by pigs wanting to be fed.

PABLING- A Lothario; a playboy.

PALIKERO- it has 2 definitions: (a) a rake; (b) someone with a wandering eye. It was taken from the Spanish word, palique- small talk or flirting.

PANDONG- head cover

PENDONG- bald or a person with a receding hairline

PARAK- onomatopoeia for whistling done by policemen.

PAROK- an illegal drug user.

PASTILAAN!- an exclamation meaning Good Grief!

PINTAKASI- (a) patron saint; (b) cockfight during feast days of saints.

RANGYA- Ostentatious, showy.

REMATA- To foreclose.

RIMARIM- Repulsion, aversion, loathing.

SAKADA- Seasonal workers in Negors haciendas that grows sugarcane.

SANO- dull, stupid.

SELANG- the Filipino term for OC- Obsessive- Compulsive

ISPUTING- A dated term for well-dressed that was popular in the 5os and 60s.

TAMBUGAK- Bulkiness, swollen. It’s mostly used with people that are too fat or obese.

TOKAYA/TOKAYO- namesake

TRAPO- aside from TRAditional POlitican, it also means a worn-out rag.

UMADYO- to jump.

UTAK- BIYA- pea- brained. Utak is the Filipino word for brain while Biya is a miniscule fresh water fish.

WARDI- WARDI- poorly- done.

the end.

Mga Salitang Pilipino na Nagmula sa Kalye ng Pinas PART I

2010/07/04 16:56
AMBOS- we [Pinoys] refer to it as any bonus or windfall—like a little girl born after six boys.

AMBULA- it means plain rice cooked in meat broth, seasoned with salt.

AMOR PROPIO- self- respect

ANONG KIBER MO?- another phrase for anong paki-alam mo? Or why are you involved? None of your business.

ASALTO- to surprise someone with a get-together in one’s honor.

BALSA- a sled

BASTIAN!- I heard it from my lolo. He said that it is a famous cussing word during the 70s. a politer term to vent their need to cuss.

BEHO- racist moniker used in the 1920s-60s to term for Chinese.

BUSONG- one of our version of karma. It means if we do not eat every rice grain in our plates, God’s grace may run out on us… BUBUSONGIN ka.

BUWANG- means plumb crazy

CACHICAS- means smelly feet

CHOKARAN- the play on the words KA and RANCHO to mean friends or people on the same wavelength

CHUGI- Filipino slang word for dead, death, dying.

CHOPI/ TSIOPI- it means baduy.

‘CIANO/ ‘SIANO- someone from the rural areas. The country mouse.

CONO [KON-YO]- a term for people who uses Eng-Alog manner of speaking. Mostly done by social climbers or pasusyal. Example of CONO phrase is: MAKE TUSOK-TUSOK OF THE FISHBALL. CONO really means female genitalia. It is also used as a cuss word.

CR or COMFORT ROOM- is the Pinoy version of the American restroom, Canadian washroom, English water closet abd French toilette.

CUENTAS CLARAS- A Spanish phrase means CLEAR ACCOUNT but for the Filipinos, figuratively speaking, it means ‘understood’ or clear.

DAMATANDS- slang word for old people.

DEHINS- a hip term for NO.

DUGONG BERDE- a closet queen

GASTAROL- the adjective to describe something that is wasteful.

HABAL- HABAL- A means of public transport system involving a tricycle than can have 8-10 passengers in extended seats.

HABHAB
- A noodle eaten through a paper or cardboard cones made from Lucban, Quezon.

HELE HELE BAGO QUIERE- Non- committal. An old Pinay trick of playing hard to get and keeping the suitor wondering.

JETROPA- the plant touted by the government as a biofuel.

JUBOS/ JOBOS
- There’s a story behind this word that to us [Pinoys] means dye. In the 1940’s there was an American businessman named Joe Bush who had a dyeing and cleaning factory in the Philippines. Our lolos and lolas can not pronounce his name or product, so any dye became jubos/ jobos.

JUETENG- An illegal number(s) game in the Philippines. This game came from China. JUE means flower and TENG means bet.

JUTS- a street name for Marijuana. It came possibly form the word ‘jute’, a type of hemp fiber.

To be continued…

Kultura: Lingua Franca

2010/01/30 20:13
JAPORMS

Ang 'Japorms' ay nagmula sa binaliktad at dinagdagan ng salitang-ugat na 'porma' na tumutukoy sa estilo ng pananamit ng isang tao. Ang taong 'japorms' ay karaniwang nakasuot ng damit na pusturyoso. Ang katagang ito ay madalas marinig sa mga kabataan noong dekada '90. Kung susuriin, ang konsepto ng salitang 'japorms' ay maaring lumitaw mula sa katumbas na mga salitang naka-desente (1920s), naka-pustura (1930s), at spooting (1930s).

CHORVA/ CHURVA

Ang 'chorva' ay pinaniniwalaang hinango mula sa Griyegong salita na 'cheorvamus' na nagpapahiwatig ng kawalan ng akmang salita na maaring sabihin. Karaniwan din itong ginagamit bilang filler o panghalili sa mga bagay na hindi tahasang maipahayag ng nagsasalita sa kaniyang kausap. Sa katunayan, ang 'chorva' ay maaring magpakahulugan sa kahit na anong bagay.

BARKADA

Ang salitang 'barkada' ay kumakatawan sa gruypo ng magkakaibigan. Hinango ito sa salitang espanyol na 'barcada' na tumutukoy sa dami ng pasahero na maaaring ilulan ng isang bangka.Hinihinala ng tanyag na manunulat na si Nick Joaquin na mula sa konseptong Malay nag-ugat ang panghihiram sa salitang ito sa halip na 'pandilla' na siyang katumbas ng 'gang' sa wikang espanyol. Ayon pa kay Joaquin, maaring dala ito ng alaala ng nabubuong samahan ng mga pasarehong lulan ng isang bangka sa tuwing maglalakbay noong unang panahon. Kinalaunan, ang salitang 'barkada' ay naging kilala rin sa pinaiksing katawagan na 'berks'.

DIAHE/ DYAHE

Ang 'diahe' o 'hadya' ay salitang balbal na nagpapahiwatig ng kahihiyan ng isang tao hingil sa isang bagay, pangyayari o sa kaniyang kapwa. Sa Pilipinas, ang konsepto ng hiya ay isang pagpapahalagang panlipunan. Halimbawa, sa kultura ng mga Pilipino, 'diahe' ang pumunta sa isang salu-salo nang walang bitbit na regalo. Isa it sa mga pag-uugali na nakasanayan ng mga Pilipino sa tuwing magpapaunlak sa isang imbitasyon.

CONO/ KONYO

Karaniwang itinuturing ang mga taong kabilang sa mataas na antas ng lipunan na mga 'cono' o 'konyo'. Ayon sa kasaysayan, naunang ginagamit ang salitang 'cono' noong simula ng ika-19 na siglo bilang pantukoy sa mga dayong Espanyol na ninirahan sa mga bansang nasasakupan nila tulad ng ilipinas at Latin Amerika. Sa wikang Espanyol, ang salitang 'cono' ay nababalot sa konsepto ng kalapastanganan bilang tugon sa mga Peninsulares mula noong 1800s hanggang sa kasalukuyan. Maliban sa magagarang amit at kagamitan, ang mga 'cono' sa kasalukuyang panahon ay 'code switching.' Isa sa mga klasikong halimbawa ng pananalitang 'cono' ay ang pahayag na "let's make tusok-tusok the fishballs."

JEPROX

Binuo ng dating miyembro ng bandang Anak Bayan na si Edmond Fortuno ang sumikat na salitang 'jeprox'. Ito ay karaniwang bansag sa mgha lalaking mahahba ang buhok at bihis-rakista noong dekada '70. Hango ito sa pinaikling parirala ng 'Jeepney Rock na tumutukoy sa "rock" at klasikong musika na kalimitang pinakikinggan sa loob ng dyipni na kasagsagan ng "rock craze." Kalinsunod niyon ang pagsikat ng awiting "Laki sa Layaw," ni Mike Hanopol na ipinapalagay na siyang nagbunsod upang higit na makilala ang 'jeprox'. Kinikilala ito na siyang pantukoy sa mga taong laki sa layaw na mas popular sa katawagang 'hippie'. Samantala, may ilan ding nasulat sa internet na nagsasabing hinango ang 'jeprox' mula sa binaliktad na pagbaybay sa salitang Ingles na 'project' na tumutukoy sa proyektong pabahay ng pamahalaan noong 1960s. Ang terminong 'jeprox' sa bagong henerasyon ng mga kabataang ay patuloy pa ring ginagamit hanggang ngayon.

ERMAT at ERPAT

Ang 'ermat' at 'erpat' ay mga salitang balbal na nagmula sa mga binaliktad na katagang 'mader' at 'pater'. Ito ay ginagamit bilang pantukoy sa nanay at tatay. Ang kinagawiang pagbabaliktad ng mga salita ay tatak ng 1930s at 1940s. Tulad din ng mga salitang 'damatan' (matanda) at 'alaw na alaw' (walang-wala). Ang 'ermat' at 'erpat' ay ilan lamang sa mga nabuong salita na nag-ugat sa radikal na pag-iisip ng mga kabataan noong panahong iyon. Noon hanggang ngayon. popular pa ring ginagamit ang mga salitang ganito.

JOLOGS

Baduy, cheap, hip-hop, at makaluma. Ilan lamang ito sa mga kilalang termino na katumbas ng salitang 'jologs.' Gayunpaman, nagkakasundo ang mga lingguwista at mananalaysay na nag-ugat sa paggamit sa salitang ito sa mga titik ng kantang OPM noong 1990s ng nagsisimulang mauso ang paggamit ng internet. simula noon, unti-unting nagkaroon ng iba't-ibang kahulugan ang salitang 'jologs' na karaniwang inuugnay bilang panglilibak o panlalait. Ilan sa mga sosyolohista ay naniniwala na nag-ugat ang 'jologs' sa salitang 'diyolog' (dilis + tuyo + itlog), bilang pagkain ng mahihirap.

ang mga impormasyon ay mula sa wikipilipinas.org

Filipina Feminism: Definition of Terms

2010/01/21 21:10
  • "Sa ngalan ng ama, ng INA, at ng espiritu santo..."- FEMINIST THEOLOGY
  • FEMALE CHAUVINISM- very much willing to be objectified by male.
  • Role of Women in Philippine Politics: (a) women as Term Breaker; (b) women as Political Barometer: (c) women as Political Heir
  • POLITICS OF MATONA- as an adoptive open mechanism against sexual harrasment/ abuse/ masculine predatory society.
  • LEARNED HELPLESSNESS- one of the entanglements of prostitution.